photonordsjovegen.no

Bilder fra Alvestadkroken

7 bilder

Strandstedet Alvestadkroken har fra gammelt av vært det sentrale handelsstedet på Bokn og var et viktig stoppested for sjøfarende før eller etter passering av Boknafjorden. Her er det fremdeles et koselig maritimt miljø med eldre sjøhus og boliger.