photonordsjovegen.no

Bilder fra gravrøys på Austre Bokn

4 bilder

Bokn er rik på historiske funn langt tilbake i tid. Ved Boknasundet på Austre Bokn ligger en stor gravrøys fra bronsealderen. I dette området ble det i 1923 funnet en gullspenne fra vikingtiden, et av de fineste fornminnene som er funnet i Rogaland. Denne er utstilt i Arkeologisk museum i Stavanger.