photonordsjovegen.no

Bilder fra dresinsykling på Flekkefjordbanen

38 bilder

Flekkefjordbanen mellom Flekkefjord og Sira på 17 kilometer, ble nedlagt i 1991. I dag kan man oppleve denne strekningen med sine 17 tunneler, på dresinsykkel. Banen med tunnelene og det vakre fjord- vann- og fjellandskapet er en stor opplevelse. De små stasjonene med sine gule skur ligger som smykker ute i terrenget. På Flikkeid stasjon står sågar vanntårnet fra 1912 og minner om damplokomotivenes tid. Dresinsykling er en helt unik måte å oppleve landskapet i Flekkefjord på.