photonordsjovegen.no

Bilder fra Kongeveien – pilegrimsveien

21 bilder

Om man virkelig vil oppleve den jærske kyststripa tett på, kan man ta beina fatt på den 10 kilometer lange turstien Kongeveien, som går mellom Kvassheim og Hå gamle prestegard. Den følger delvis den gamle rideveien over Jæren. På turen kan man oppleve Kvassheim fyr, Varhaug gamle kirkegård, naustene på Varhaug, Obrestad fyr og Hå gamle prestegard. Langs deler av Kongeveien er det merket en pilegrimstur, denne går fra Varhaug gamle kirkegård til den tidligere Stefanuskirka i Nærlandsparken.