photonordsjovegen.no

Bilder fra Nærbøparken

5 bilder

I Nærbø sentrum ligger Nærbøparken som er en fuglepark. Her kan man oppleve frittgående påfugl, ender, gjess og forskjellige hønsefugl. Informasjonshuset som ligger her er tegnet av sivilarkitekt Per Line. Parken er åpen hele året.