photonordsjovegen.no

Bilder fra Obrestad fyr

12 bilder

Hå kommune har overtatt Obrestad fyr fra kystverket. Her blir kunstnere utfordret til å vise kunstprosjekt både ute og inne, noe som blant annet førte til at den urbane gatekunsten kom seg ut på landet og preget fyrtårnveggene en periode her ute i havgapet. Det inviteres også til overnatting i flere av husene her, og det er vel knapt mulig å bo tettere på havet og den høye jærhimmelen enn dette.