photonordsjovegen.no

Bilder fra kulturlandskapet

19 bilder

I Rennesøy kommune er det grønne heier nærmest så langt øyet kan se. Dette skyldes først og fremst et  intensivt sauehold. Utfordringen i de fleste kommuner er gjengroing av landskapet på grunn av færre beitende dyr enn tidligere. Takket være beitedyr og god skjøtsel, blant annet gjennom brenning,er det flotte lyngheier på Rennesøy. Kystlyngheiene, høyt artsmangfold og rik kulturhistorie har gjort at tre områder på Rennesøy valgt ut som et av 22 verdifulle kulturlandskap i Norge.