photonordsjovegen.no

Bilder fra Sørbø kirke

7 bilder

Sørbø kirke er en steinkirke fra midten av 1100-talet. Fra 1308 ble kirka et av Håkon Magnussons kongelige kapell. Av disse 14 kongelege kapellene er det bare tre som fremdeles står.