photonordsjovegen.no

Bilder fra steinkors

3 bilder

Ved Sørbø kirke på Rennesøy var det fra eldre tider en krosshaug med et steinkors. En bit av korset som sto her oppbevares i kirken. År 2000 ble et nytt steinkors reist ved kirka. Det er utformet av kunstneren Per Odd Aarrestad, og ble reist i forbindelse med kirkens 850-årsjubileum.