photonordsjovegen.no

Bilder fra Utstein kloster

14 bilder

Det mest storslåtte kulturminnet i Rennesøy kommune er Utstein Kloster, som er det eneste bevarte middelalderklosteret i Norge. Dette er et av landets fem fredete kulturmiljø. På slutten av det 9. århundret etablerte Harald Hårfagre kongsgard her, og rundt år 1200 bygde Magnus Lagabøte klosteret. Bygningsmassen her er imponerende, noe også klosterhagen er.