photonordsjovegen.no

Bilder fra Bakernes Paradis

12 bilder

Bakgrunnen for navnet Bakernes Paradis er at stedet var i Bakerlaugets eie fra 1920, og stedet ved Høgsfjorden ble kjent som bakersvennenes feriested. Kronengruppen overtok stedet i 2010. Stedet sto da til kraftig forfall. Husene måtte totalrenoveres og jordene måtte ryddes for busker og kratt. Dette arbeidet startet sommeren 2011. Her ønsker man å formidle norsk tradisjon og kultur, turisme og gode opplevelser både for bedriftmarked, turister og det private.