photonordsjovegen.no

Bilder fra Kinokino

4 bilder

Kinokino Senter for kunst og film som ligger i Sandnes sentrum, er det regionale senteret for kunst og film. Det er en møteplass for nyskapende kunstformidling, med fokus på video, film, elektronisk kunst, animasjon, tegneserier og andre kunstneriske uttrykk. Sandnes Kunstforening og Stavanger film- og videoklubb har også tilholdssted her.