photonordsjovegen.no

Bilder fra Rogaland Arboret

15 bilder

Rogaland Arboret er en stor samling av både vanlige og uvanlige busker og trær fra hele verden. Her er man velkommen til å oppleve disse uunnværlige og spennende plantene vokse fram i vakre omgivelser og i samspill med skiftende årstider. Arboretets viktigste oppgave er å drifte en omfattende plantesamling som ressurs for rekreasjon, undervisning, forskning og formidling. Arboretet er også en levende genbank for en av våre største felles formuer – plantenes arvestoff.