photonordsjovegen.no

Bilder fra Sandnes Garn

4 bilder

Industribyen Sandnes har en rik historie også innen garnprosduksjon. Sandnes Uldvarefabrik ble etablert i 1888. De første bygningene ble reist i Vågen og produksjonen ble satt i gang i 1889. Sandnes Uldvarefabrik lanserte mariusgenseren i 1952, som ble den største suksessen i fabrikkens historie. Denne har fått sin renessanse igjen de siste årene. I 1975 ble Sandnes garn slått sammen med Sandnes Kamgarn Spinneri, som hadde sine lokaler der kulturhuset ligger i dag.