photonordsjovegen.no

Bilder fra Kårstø prosessanlegg

8 bilder

Når man kommer sørfra via Rennesøy og Bokn på kveldstid kan det se ut som det ligger en liten by i Tysvær. Det man ser er imidlertid Statoil sitt prosessanlegg på Kårstø. Dette spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat (lettolje) fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel.