photonordsjovegen.no

Bilder fra Nedstrand

16 bilder

Nedstrand var på 15-1600 tallet tollsted og knutepunkt for trelasthandelen med Europa. Stedet har mange godt bevarte trehus og gamle steinhus, og er en liten perle det virkelig er verdt å ta avstikkeren til. Spesielt i fruktblomstringen på våren er Nedstrand en unik opplevelse. Strandstedet er også en innfallsport til Ryfylke, med sin ferjeforbindelse til Jelsa.