photonordsjovegen.no

Bilder fra saltvannssluser i Skjoldastraumen

5 bilder

Ved Skjoldastraumen knipes Skjoldafjorden inn til et veldig smalt sund. Strømmen er så sterk at fartøyer vanskelig kan passere. Her ligger landets eneste saltvannssluse som fremdeles er i bruk. Den fører inn i fjordens innerste del og til Grindafjorden. Denne ble bygget i 1908. Hvert år under Midtsommerfesten i juni, arrangeres Slusedagen her med et yrende folkeliv.