photonordsjovegen.no

Bilder fra kulturlandskap

7 bilder

Det karakteristiske åpne kulturlandskapet på Utsira med lav vegetasjon, lyngheier og de flotte steingardene, kan man i stor grad takke husdyrholdet for. Uten dette ville landskapet grodd igjen og mye av lyngen ville bli borte. De siste årene har villsau og høylandsfe blitt et vanlig skue her ute, og det viser seg at de er ekstra effektive når det gjelder å holde kulturlandskapet i hevd.