photonordsjovegen.no

Bilder fra Mikal L. Klovnings sjøhus

8 bilder

Mikal L. Klovning drev som sildeentrepenør på Utsira fram til silda forsvant midt i 1950-årene. Han drev fiske fra notbåt og skøyte. Fangstene solgte han i Haugesund og på Karmøy. Da han la opp, ble det store sjøhuset i Søravågen stående ubrukt i påvente av bedre tider. Sjøhuset ble restaurert, og i dag er det en av Karmsund folkemuseums beste miljøavdelinger på grunn av sin autentiske karakter.