photonordsjovegen.no

Bilder fra søppelhytta

4 bilder

Søpelhytta på Utsira er en del av Solveig Egelands kunstprosjekt Ocean Hope. Kunstverket er laget av ilandrevet søppel og illustrerer den triste miljøsituasjonen i Skagerrak og Nordsjøen. Les mer om Ocean Hope på www.oceanhope.no.