photonordsjovegen.no

Bilder fra tur til Loshytta

13 bilder

Loshytta vitner om den utstrakte losvirksomheten som var på Utsira i tidligere tider. Den var i drift mellom 1963 og 1967. Loshytta er det siste byggverket som er igjen etter den viktige losnæringen på Utsira.Ved Loshytta har man en flott Utsikt over øya. Litt nord for hytta kan man også gå til et flott utsiktspunkt hvor man får et spesielt godt overblikk over Norevågen.